Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Katarína Fuljerová, IČ 09103929 se sídlem Moravská 1560, Rožnov pod Radhoštěm 75661 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou, email: info@fuljerova.cz

Osobními údaji se rozumí :

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní číslo
  • fakturační údaje

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány do doby poskytnutí plnění ze smlouvy a dále po dobu 5 let od poskytnutí služby.

Jméno, příjmení a fakturační údaje jsou dále zpracovávány pro účely evidence smlouvy a daňových dokladů v souladu s platnými právními předpisy.

Na emailovou adresu vám mohou být zasílána obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů provádí správce, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Cookies

Při procházení webových stránek je zaznamenávaná vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.