O NLP KOUČINKU A PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE

Představte si, že byste se v každé situaci dokázali jednoduše zorientovat v tom, kdo jste, co chcete a kam směřujete.

Pomocí NLP koučinku objevíme právě vaše potřeby, přání a cíle. A pak nastavíme nejefektivnější cestu, jak jich dosáhnout.

nlp koučka

Naše spolupráce = zkratka k sebevědomému a úspěšnému životu podle vašich vlastních měřítek

JAK PROBÍHÁ KOUČINK SE MNOU?

Efektivně, ale zábavně, od srdce a s citem. A vždy na full.

1

SEZNÁMENÍ

  • Zaujala vás nabídka koučinku? Kontaktujte mě a domluvíme se na vaší první hodině!
  • Během hodinové NLP konzultace v hodnotě 2 600 Kč vybereme a řešíme (s ohledem na vymezený čas) jedno konkrétní téma, které vás aktuálně nejvíc pálí.
  • V případě, že se na základě této konzultace rozhodnete pro Balíček 10 nebo VIP program, získáte tuto hodinovou konzultaci zdarma.

2

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

  • Při dlouhodobé spolupráci (Balíček 10 a VIP program) věnujeme naši úvodní konzultaci výhradně přesné definici vašeho jedinečného cíle a stanovení jednotlivých kroků pro jeho dosažení.

  • V průběhu dalších konzultací vyhodnocujeme, jak se vám daří aplikovat akční kroky vedoucí k vašemu cíli i kde vnímáte překážky na své cestě. Pracujeme s vašimi limitujícími přesvědčeními a odstraňujeme bloky, které vám brání v dosahování úspěchů.

  • Postupně zvyšujeme vaši schopnost řešit překážky ve větší lehkosti a posilujeme vaši sebedůvěru a sebevědomí. Ty vám pomohou dosáhnout vašeho cíle efektivně a s dobrým pocitem.

3

VAŠE VÝSLEDKY

  • Abyste dosáhli vysněných cílů, je potřeba vnímat koučink jako oboustrannou spolupráci z vaší i mé strany. Já jako kouč přebírám odpovědnost za správnost použitých koučovacích technik, vy nesete odpovědnost za plnění zadaných úkolů a realizaci jednotlivých kroků v reálném životě.

  • V závěru naší dlouhodobé spolupráce provedeme vyhodnocení a následné zvědomení postupů, které vedly k vašim úspěchům. Toto vyhodnocení vám do budoucna poslouží jako strategický plán při transformaci vašich dalších životních oblastí.

  • Máte za sebou celý balíček koučinku, jste spokojeni s tím, čeho jste dosáhli, a přitom ještě nechcete skončit s naším setkáváním? Ze srdce ráda s vámi domluvím individuální podmínky pro navazující spolupráci!

V ČEM JE KOUČINK SE MNOU JEDINEČNÝ?

nlp koučink

Během společných setkání v propojuji prvky koučinku, NLP (neurolingvistického programování) s koučovacími modely GROW a SMARTER.

Moji klienti z koučinku se mnou odchází jak s přesně definovaným cílem a akčními kroky, které k němu povedou, tak i s dobrým pocitem z příjemně (a kvalitně) stráveného času. Vždy vědí, že řešení problémů mají ve svých rukou, ale mohou se spolehnout i na moji profesionální, a přesto lidskou podporu. Díky tomu se zbavují pocitu bezmoci a frustrace, a přesně vědí, co je potřeba podniknout, aby svého cíle dosáhli.

NLP koučink nám zároveň umožňuje v praxi využívat techniky zaměřené na propojení celého vašeho systému, nejen vaší analytické mysli. Díky tomu získáte přístup ke svému individuálnímu kreativnímu myšlení, větší nadhled nad svým bytím i lehkost v řešení jakýchkoli obtížných situací a překážek.

Výsledkem je přirozené posílení vašich rozhodovací schopností, zbavení se stresu a zvýšení sebehodnoty i pocitu spokojenosti s vaším vlastním životem. Což přináší pozitivní dopad nejen na vás jako individualitu, ale zúročí se i ve vašich osobních a pracovních vztazích.

Získejte plnou podporu na cestě za svými jedinečnými cíli!